GAG eripedagoogi ja psühholoogi tugiteenus distantsõppe perioodil

Eripedagoog toetab distantsõppe perioodil õpilast õpiraskusega toimetulekul. Annab soovitusi õppetegevuse planeerimiseks, kohandamiseks, positiivse õpimotivatsiooni hoidmiseks.  Nõustamine toimub e-kirja ja/ või telefoni teel, vajadusel ja kokkuleppel üle videosilla. 

karmen.pruul@gag.ee

+372 5346 1182

Psühholoog nõustab õpilasi liigse ärevuse, meeleolu- ja/või motivatsioonilanguse ning muude emotsionaalset seisundit puudutavate murede korral. Annab soovitusi lapse arenguks sobiva keskkonna loomiseks. Nõustamine toimub e-kirja ja/ või telefoni teel, vajadusel ja kokkuleppel üle videosilla. 

juuli.puusepp@gag.ee

+372 5302 2949