GAG pälvis III koha Ettevõtliku Kooli edulugude konkursil

Gustav Adolfi Gümnaasium saavutas haridusprogrammi Ettevõtliku Kooli 2022.a edulugude konkursil „Õppimine on põnev“ III koha kategoorias „Ettevõtlik haridustegu“.

Meie edulugu on “Ettevõtlike IT-huviliste õpilaste eesmärgipärane rakendamine kooliellu ehk IT-õpilased”

Kooli edulugu aitavad luua kõik 140 IT-õpilast ja Ingrid Maadvere, Kristi Salum, Sander Paenurm, Darja Zamulina, Mason Lillipuu ning Henri Nõulik.

Noorte ettevõtlike IT-huviliste õpilaste eesmärgipäraseks rakendamiseks on loodud Gustav Adolfi Gümnaasiumis IT-õpilaste grupp, mille töösse rakendumine ja tegutsemispõhimõtted võiksid väljakutseks ning eeskujuks olla ka teistele koolidele Eestis. Tehnoloogia tähtsus õppimisel aina kasvab ning sellega tuleb sammu pidada koolil, õpilastel, vanematel ja õpikeskkondade loojatel. Uus põlvkond noori õpib teisiti ja tihtipeale ollakse õpetajatest uudishimulikumad ning sammukese ees. Mida rohkem on koolil tehnikat, seda rohkem on vaja inimesi, kes sellega tegelevad. Tavapärase kooli personaliga jääks väärtuslik tehnika maksimaalset kasutamata. Haridustehnoloogi eestvedamisel töötab koolis juba kuuendat aastat IT-õpilaste kogukond. IT-õpilased on koolimeeskonna täieõiguslikud liikmed, kes abistavad igapäevaselt õpetajaid tehnoloogia kasutamisel. Need ettevõtlikud noored on kooli IT meeskonna ja kaasõpilaste abilised, ise loojad, arendajad ning koolitajad.