GAG õpilased õpirändasid esmakordselt Erasmus+ programmiga

Õppeaasta algus on olnud väga aktiivne Erasmus õpirännete korraldamises, eriti just seetõttu, et sel sügisel oleme esmakordselt saanud pakkuda Erasmus õpirändamise võimalust ka meie G3 prantsuse õppesuuna õpilastele.

Oleme rõõmsad, et õpiränded on võimaldanud meie õpilastel tutvuda Prantsusmaa koolikultuuriga, pakkunud prantsuskeelset keelekeskonda ning võimestanud G3 õppefilmide loomise protsessi.

Suur-suur tänu prantsuse keele õpetajatele Katrin Meinartile ja Valdur Parašinile, kes saatsid meie õpilasi nädalasel õppekäigul ning on ühtlasi õpilaste meeskonnatööna valmivate võõrkeelsete õppefilmide juhendajad.

Hindamatu panus õppereisi õnnestumisel oli Katrin Meinartil, kelle õlgadel oli pikk eeltöö ja järjepidev suhtlus partnerkooliga, erinevate projektitegevuste plaanimine ja õpilaste väljasõidu korraldamine maalilisse Saint Émilioni piirkonda.

Kõige parema pildi G3 PR nädalasest õppekäigust annab Katrini kirjapandu.

“Tänu Erasmus + projektile sai oktoobri esimesel nädalal teoks imeline õppe- ja kultuurireis Bordeaux’sse, mille käigus meie G3 PR-IN prantsuse keele rühm töötas ja õppis koos meid võõrustanud Assomption St. Clotilde gümnaasiumi õpilastega. Õppereisi peamiseks eesmärgiks oli silmaringi laiendamine läbi erinevate keskkonna probleemidega seotud õppefilmide tegemise koostöös prantsuse õpilaste ja partneritega.

Alates saabumisest tundsime end oodatutena ja meie vastuvõtmiseks oli kool eelnevalt ära teinud põhjaliku ettevalmistustöö, mis kajastus nii soojas vastuvõtus (soojad pannkoogid saabumisel) kui ka mitmekesises ja rikkalikkus programmis: ühised töötoad (näiteks kliimamuutuste mõjudest – Fresque climatique, vabatahtlike organiseeritud tegevusest rannikualade puhastamisel – Blue wings jt); õppekäigud Bordeaux linnas (DARWIN projekti piirkond) ja maakonnas (Saint Émilion), mille käigus õpilased uurisid ja filmisid erinevaid aspekte rohelisest mõtteviisist ja keskkonda säästvast toimimisest. Koos prantsuse õpilastega töötati oma töörühmaga mitmeid tunde nii stenaariumite kui erinevate intervjuude ettevalmistamise kallal ning viimasel päeval tehti rühmades kokkuvõtted kogetust ja kogutust.

Koostöö prantsuse õpilastega stsenaariumite kallal, prantsuskeelsed intervjuud erinevate valdkondade inimeste ja eakaaslastega, elamine peredes ning ühised tegevused ka vabal ajal (nt ragbi matši vaatamine reede õhtul), võimaldasid meie õpilastel süvendada oma teadmisi ja arendada keeleoskust.

Prantsusmaal sõlmitud sidemed on kindlasti hindamatuks boonuseks ka meie õpilaste edasises töös. Omapoolset külalislahkust ja võõrustamisoskust on meil omakorda võimalik näidata märtsikuus, kui prantsuse õpilased meie kooli külastavad.”

(Katrin Meinart)

Erasmus+ õpirännete projekti juhib arendusjuht Kerli Koppel.