GAG on Unesco ühendkoolide võrgustiku liige juba 10 aastat

25. septembril toimus Unesco ühendkoolide konverents, mille üheks liikmeskooliks on ka GAG eesotsas Helina Reino, Tiina Naissoo, Sirle Oja ja Katri Mirskiga. Unesco ühendkoolide projekt on kestnud 13 aastat üha laienedes uute tegevustega igal aastal. 

GAGst on kaasatud erinevatesse tegevustesse arvukalt õpilasi, kõige aktiivsemalt löövad kaasa põhikooli loodusringi õpilased. 

GAG meeskond on ikka osalenud Läänemere viktoriinil, looduse tundmise võistlusel, viinud läbi linnu- ja fenoloogilisi vaatlusi, osalenud temaatilistel üritustel ja laagrites.

Tänase konverentsiga seoses jõudis koolimajja GAGle kui liikmeskoolile hõbetahvel.

UNESCO ühendkoolide võrgustik  sai alguse 1953.aastal, et toetada rahvusvahelist üksteisemõistmist, rahu, kultuuridevahelist dialoogi, kestlikku arengut ja kvaliteetseid hariduspraktikaid. Hetkel on võrgustikus juba u 11 000 õppeasutust üle terve maailma, Eestist peaaegu 50. Ühendkoolid annavad oma tegevuste kaudu panuse parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele ja viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku üheks pilootprojektiks on Läänemere Projekt (Baltic Sea Project – BSP), mille eesmärk on ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas.