GAG matemaatikaõpetajad õpirändavad Erasmus+ projekti raames Taanis

Õpetajad Kristel Tamm ja Katrin Rohumaa osalevad sel nädalala töövarjudena Kopenhaagenis Ingrid Jesperseni Gümnaasiumis – koolis, mis on olnud GAG rahvusvaheliseks koostööpartneriks alates 2015. aastast.

Nädalase töövarju perioodi jooksul tutvuvad meie õpetajad partnerkooli uuenenud õppekavaga, õpilaste hindamise ning tagasiside andmise metoodika ja korraldusega, vaatlevad erinevate kooliastmete reaalainete tunde ning tutvuvad kooli tugisüsteemidega.