GA Sihtasutuse tänufondi stipendiaat

Täna anti GA Sihtasutuse poolt üle tänufondi stipendium loodusainet õppetooli juhatajale, õpetaja Tiina Naissoole.

Tiina Naissoo on Gustav Adolfi Gümnaasiumis töötanud alates 2008. aastast ja paistnud silma erakordse töökuse ja pühendumisega.
Ta on juhendanud igal aastal loov- ja uurimistöid ning praktikante, valmistanud õpilasi edukalt ette ainevõistlusteks ja olümpiaadideks. Tiina Naissoo on aktiivselt osalenud olümpiaadide korraldamises ja läbiviimises ning tema kindlakäelise juhtimise all on üks meie õppetoolidest. Tema korraldatud õppekäikudest ja loengutest on osa saanud pea kogu kool.  
Kool on väga tänulik, et Tiina Naissoo eestvedamisel plaaniti ning ehitati koolile kaasaegne loodusainete labor, mis võimaldab õpet senisest veelgi paremini ja praktilisemalt korraldada. 
Tiina Naissoo on eest vedanud Tallinna kooliõpilaste ja õpetajate seas väga populaarset õpitubade projekti “Vau! Ohhoo!” ja selle jätkuprojekti ning alustanud sel õppeaastal uue praktilise ettevõtmisega – “Harjutused eluks”. Tema enesetäiendused ja projektides osalemine on teda viinud ka välisriikidesse. Praegu osaleb Tiina Naissoo Gustav Adolfi Gümnaasiumi sõpruskoolide jätkusuutlikkuse teemalises rahvusvahelises projektis. Tiina Naissoo sai 2019. aastal Tallinna Haridusameti tunnustuse “Edukas juhendaja olümpiaadidel”.

Suur-suur aitäh, õpetaja Tiina Naissoo!