G2 Ü õpilased külastasid Euroopa Parlamenti

Meie G2 Ü õpilased osalesid neljapäeval, 16. novembril Euroscolal Strasbourgis, Euroopa Parlamendis 🇪🇺. Õpilasi tuli kokku üle Euroopa, et arutleda energiaturvalisuse ning kliimamuutuste üle, matkides Euroopa Parlamendi liikmete tööd võttes seisukohti, osaledes aruteludes ning ka hääletades väljakäidud resolutsioonide üle. Samuti said õpilased esitada küsimusi asepresident Nicola Beer’ile ning parlamendi tööstus- ja energeetikaeksperdile Aleyda Hernandez Laviades’ele. Meie õpilaste sõnul oli äärmiselt huvitav näha Euroopa Parlamenti nii vahetult ning kuulda ja osaleda suure saali istungitel ja aruteludel. Euroopa Liit jõudis õpilastele lähemale ning tekkis parem arusaam Euroopa Parlamendi tööst.

Hindamatu ja hariv kogemus!

Õpilasi saatsid klassijuhataja Martin Arro ja õpetaja Katri Mirski.