G2 rootsi keele õppesuuna projekt

10. juuni veetsid G2 keelte ja kultuuride õppesuuna noored naaberriigi Rootsi pealinnas Stockholmis, kus panime suurejoonelise punkti rootsi keele õppesuuna projektile. Erinevad tegevused said alguse juba mitu kuud varem, kui G2 RO õpilased hakkasid kaardistama Stockholmi olulisemaid vaatamisväärsusi ning läbi töötama kõikvõimalikke allikaid, et end kurssi viia erinevate hoonete, monumentide, parkide ja skulptuuridega. Igal objektil on oma lugu ja nii saadi teadmisi ka Rootsi ja selle pealinna ajaloost ja olulisematest isikutest.

Kuna meie seas oli ka rootsi keelt mitte oskavaid inimesi, siis oli vaja korraldada ka giiditekstide tõlge eesti keelde. Põhjaliku töö tulemusena valmisid helifailid, mida prantsuse keele õppesuuna õpilased ja meie gruppi saatvad õpetajad iga tutvustatava vaatamisväärsuse juures said kuulata. Protsessi käigus said selgeks ka kirjaliku ja suulise tõlkimise iseärasused. Giiditöö harjutamiseks valmisid esitlused ja videod, et tekst ikka ladus ja arusaadav oleks. Ühiselt valmis optimaalne marsruut, et giidituur planeeritud ajaraamidesse ära mahuks ja jääks aega ka omal käel Stockholmiga tutvumiseks.

Kõik, kes kunagi giidina on töötanud, teavad, et ootamatud asjaolud käivad giidituuri juurde. Nii sattusime kuningalossi juurde just vahtkonnavahetuse ajal ja kuna mõned meist polnud seda varem näinud, ei saanud võimalust kasutamata jätta. Nii mõnigi giid pidi tõsiselt pingutama, et ta tekst puhkpilliorkestri või tiheda liikluse taustal kaduma ei läheks. Ka Suurkiriku külastamine polnud plaanis, aga Bernt Notke “Püha Jüri ja lohe” pidime ikka üle vaatama. Ja muidugi ilm – saime nii päikest kui lausvihma. Õnneks hakkasid suured piisad langema siis, kui viimane giid oli oma juttu lõpetamas.

Tagasiteel toimus laeval veel Rootsi laua ajaloo ja kommete kiirkoolitus ja õhtusöögi ajal viidi läbi viktoriin, kus oli võimalik giidituuri ajal kogutud teadmisi demonstreerida. Aitäh, Mark, Theodor, Grete ja Marie! Õhtu lõppes tantsupõrandal kuumade latiinorütmide saatel.

Osalejate tagasiside meie projektile oli väga positiivne – noored giidid said praktiseerida oma rootsi keele oskust ja Stockholm sai kõikidele palju selgemaks. Reisiseltskond oli ülitore ja klassikaaslased õppisid üksteist paremini tundma. Stort tack Henrile, Mirtelile, Mortimerile ja Ingvarile fotode ja filmimise eest! Suur aitäh kõigile prantslastele, kes selle projekti meiega kaasa tegid! Eriline tänu Egle Jaomaale ja Indrek Jalasele igakülgse abi eest!

Suur tänu ja sügav kummardus, projekti eestvedaja Juta-Tiia Mägi!