Esikoht keskkonnaalaselt võistluselt

Anni Aalberg (8.d) ja Richard Olev (8.a) saavutasid 13.oktoobril vabariiklikul keskkonnauuringute võistlusel Alam-Pedjal 1. koha.

Õpilasi juhendas Helina Reino.