Hea koolipere!

Hea koolipere!

Ehk olete juba kuulnud eile pärastlõunal ootamatult saabunud, ent siiski oodatud uudist GAGi uue direktori määramise kohta. Pärast jutuajamisi mitmetega teist ning ka kooliperre kuuluvate erinevate huvirühmade esindajatega, otsustasin jaanipäeva eel direktorikonkursile avalduse esitada ning osutusin valituks.

Otsus koolijuhiks kandideerida ei tulnud kindlasti kergelt. Samas tunnen, et mul on nüüdseks ühelt poolt piisav kogemustepagas sellel ametikohal toimetamiseks ja teiselt poolt entusiasm ja soov anda endast parim. Selleks, et maailma parim kool saaks veelgi paremaks, loodan teie abile, kaasamõtlemisele ja ühisele tegutsemisele!

Heade soovidega

Henrik Salum

Pressiteade

30. juuli 2019

Henrik Salum: GAGi trump on traditsioonid, mis on ühendatud kaasaegse lähenemisega õppetööle

Tallinna linnavalitsuse poolt eile Gustav Adolfi Gümnaasiumi uueks direktoriks määratud Henrik Salum (40) kinnitab, et ta väärtustab GAG traditsioone ja ajalugu ning soovib neid siduda uuenduslikkuse ja kaasaegse lähenemisega õppetööle.

“Kandideerisin direktoriks, kuna hoolin meie koolist – olen viimased 18 aastat töötanud GAGis inglise keele, Tallinna ajaloo ja giidiõppe õpetaja ning klassijuhatajana, lisaks teinud tööd Gustav Adolfi Koolituskeskuse koolitajana,” ütleb Henrik Salum enese tutvustuseks. “Ma tunnen seda kooli väga hästi – meie õpetajaid ja õpilasi, meie ruume, meie ajalugu ja traditsioone ning kooli kogukonda kuuluvaid inimesi, kes GAGi aadet kannavad, mistõttu ei ole mul vaja pikka sisseelamisaega,” kinnitab ta.

“GAG kannab küll Eesti vanima ja väärikaima haridusinstitutsiooni tiitlit, kuid lisaks sellele oleme me üks väga hea kool, kus ei pea ega tohigi midagi muuta lihtsalt muutmise pärast.  Direktorina tööle asudes saan tagada koolile praegu väga olulise stabiilsuse – et õpetajad saaks õpetada ja õpilased õppida, et koolis valitseks hea ja vaba, ent akadeemiline vaim,” sõnastas Salum oma kreedo.  “Väärtustan väga kooliga seotud kogukondadega koostööd, näen selles suurt potentsiaali ja tunnen, et ka koolipere usaldab mind.  Oleme ühe asja eest väljas ja suudame edaspidi vältida neid viimastel aastatel kahjuks ette tulnud olukordi, kus GAGi tegevus sattus meediafookusesse meid alati mitte rõõmustanud viisil. Loodan oma töös täiele toetusele ka koolipidajalt Tallinna linnalt.  GAG on viimastel aastatel õpilaste arvult kasvanud liigagi kiires tempos ja meil on vaja lahendada mitmed praktilised probleemid, mis nõuavad ka koolipidajalt pühendumist ja lisainvesteeringuid.”

Stabiilsus ei tohi Salumi sõnul GAGi jaoks aga tähendada stagneerumist. Mitte lihtsat IKT vahendite suurem kasutamine, vaid uute tehnoloogiate rakendamine õppetöösse, projektõppe ja aktiivõppe laiendamine ning senisest suurem rahvusvaheline koostöö on need valdkonnad, milles ta näeb võimalusi kooli õppekorraldust edasi arendada. “Mul on olnud püsivust, kannatlikkust ja entusiasmi haridusmaastikul ligi kaks aastakümmet töötada ja ma tunnen, et mul on kogemused ja energia, et GAG direktorina veelgi rohkem Eesti haridussüsteemis sees olla,” kinnitas Salum. “Tänane gümnaasiumiharidus ei ole ainete ära õpetamine, vaid noorte ettevalmistus suurteks tegudeks tulevikus. Oluliseim koolist kaasa saadav oskus on oskus õppida.”

 “Väärtustan neid häid kolleege, kes täna GAGs töötavad ja luban teha kõik endast oleneva, et kõigil – nii õpilastel kui õpetajatel – oleks selles koolis nii akadeemiliselt kui emotsionaalselt ja sotsiaalselt hea ning turvaline olla,” võttis Salum kokku enda lähtekoha koolijuhi tööks.

GAG uus direktor Henrik Salum on läbinud Tallinna Ülikoolis haridusasutuste juhtimise täiendusõppe. Henrik Salumile on omistatud tiitel Tallinna aasta õpetaja 2017 ning teda on tunnustatud õpilaste väga hea juhendamise eest olümpiaadideks valmistumisel.

1631. aastal asutatud Gustav Adolfi Gümnaasium on Eesti vanim ja Euroopa üks vanemaid järjepidevalt tegutsevaid haridusasutusi, mille unikaalsus seisneb kooli vaimsuses ja püsivates väärtustes. Ligi 400 aastase ajalooga GAG annab oma lõpetajaile konkurentsivõimelise, Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud gümnaasiumi-hariduse ning kõrgel tasemel võõrkeeleoskuse. GAG on Tallinna üldharidus-koolide seas õpilaste üldarvu poolest suuruselt kolmas kool ning gümnaasiumiosas õpilaste arvult suuruselt teine kool Tallinnas. 2018-2019 õppeaasta seisuga oli koolis kokku 1344 õpilast ja 146 koolitöötajat (sh 109 õpetajat).

Lisainfo:
Henrik Salum, Gustav Adolfi Gümnaasium
e-post: [email protected]
mobiil: +372 515 7457
www.gag.ee