7.– 9. KLASSI ÜLDÕPPESUUND

Alates 2023. aastast saab õppida 7.–9. klassi üldsuunal.

2017. aastal valminud Kotzebue maja avamisega loodi üldõppesuund. 2023. aastal arendati välja 7.-9. klassi õppekava üldõppesuuna õpilastele. Üldõppesuuna eesmärk on anda õpilastele tugev baas põhiainetes ning võimaldada neil võtta vastavalt enda huvidele ja võimetele valikaineid. 7. ja 8. klassis on valikaine valimine kohustuslik, 9. klassis vabatahtlik. Valikainetele registreerumine toimub eelneva õppeaasta kevadel.

 

Valikained ja valikainete tabelid võivad aastati muutuda. 2023/2024. õa kehtiva valikainete plaaniga on võimalik tutvuda siin ja kolme aasta plaaniga siin. Üldõppesuunas õpetatakse matemaatikat temporühmades ja õpilastel on võimalik oma põhiaineks valida kas käsitöö ja kodundus või tehnoloogia.

 

Üldõppesuuna progümnaasiumi tunnijaotusplaani vaata siit.