Vastuvõtt 1. klassi

19.11.2017

Info vastuvõtu kohta 1. klassi 2018/2019. õppeaastaks täieneb kodulehel detsembri lõpus.

Esimesed klassid komplekteeritakse vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele 21.12.2011 nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Info määramise kohta leiate Tallinna Haridusameti kodulehelt. Vaata siit.