Õpilasesindus

19.09.2014

Gustav Adolfi Gümnaasiumi Õpilasesindus (ÕE) on õpilastest koosnev ühendus, mis oma funktsioone täites loob püsiva harmoonia õppetöös ja kõike kooliga puudutavates küsimustes. Õpilasesinduse eesmärk on aidata õpilastel leida kuldne kesktee probleemidele, aidata mõtteid realiseerida, püstitada eesmärke, olla aktiivne noor ja parandada koolisisest suhtlust, põhikoolist gümnaasiumini. ÕE-ga ühinemine on vabatahtlik. ÕE-sse võivad kuuluda 2006/2007. õppeaastast õpilased 7.-12. klassini. Kuigi igast klassist võib ÕE-sse kuuluda mitu inimest, siis klassi peale on neil siiski vaid üks hääl. ÕE teeb järjest edukamat koostööd kooli juhtkonnaga ning 2006. aasta sügisel sõlmitud koostöölepingu alusel kuulub ÕE president kooli juhtkonda.

2014/2015 õ.a. koosolekute protokollid