Võimlamaja mälestustahvli avamine

17. mail avasime pidulikult kauaoodatud mälestustahvli, mis on pühendatud GAG võimlamaja arhitekt Aleksander Jaronile (1874-1935). Pikki aastakümneid on olnud info 1911.-1912. aastatel valminud hoone arhitekti kohta puudulik, seda suurem on rõõm, et Helda Venderströmi eestvedamisel ja Muinsuskaitseameti tegutsemise tulemusel saime võimlamaja fassaadile väärika tahvli. Tahvli avamisest võtsid osa arhitektuuriajaloolane Robert Treufeldt, Venemaa Suursaatkonna nõunik hr. Dmitry Litskay ja atašee Sergei Tambi, võimla renoveerimise arhitekt Tiina Linna, GAG ajaloomuuseumijuhataja ja mälestustahvli ideeautor Helda Venderström ning õpilased ja õpetajad.

Meie võimlamajast on saanud GAG sümbol. See on peetud koolidevahelisi võistlusi juba 118 aastat. Sõjajärgsete aastate õpilased ütlevad, et nad on siin üles kasvanud. Võimlasse tuldi enne õppetundide algust ja lahkuti hilisõhtul, sest oli entusiaste õpetajaid, kel oli tahtmist õpilastega tegelda.

Jaroni mälestustahvel siin võimlamajal on tänutäheks suurepärasele arhitektile. Nende oluliste sündmuse toimumise kohta edastatakse info ka arhitekti tütrepojale USA-sse, kes on tänulik oma vanaisa mälestuse säilitamise üle Tallinnas.

Aleksander Jaron lõpetas 1900. a. Moskva Nikolai Inseneriakadeemia 1. järgu diplomiga, sai staabikapteni auastme ja sõjaväeinseneri kutse, misjärel määrati ta Tallinna sadamaehitustöödele ametinimetusega Balti mere majakate ehitaja. Jaron on lisaks militaarehitustele jätnud olulise jälje meie linna ehitustegevusse, millest saate ülevaate võimlas oleva stendinäituse kaudu.