Veebruarikuu kuu klassijuhataja on Sirle Oja!

Sirle Oja on Gustav Adolfi Gümnaasiumis kõrgelt hinnatud keemia- ja bioloogiaõpetaja ning G2 astme rootsi keele õppesuuna klassijuhataja. Tema praegused G2 RO õpilased on kirjeldanud teda kui imelist klassijuhatajat, kes hoolib väga oma õpilastest, on alati abivalmis, kuulab ja aitab probleeme lahendada, vajadusel pakub tuge ja annab heasoovlikku nõu ning lisaks sellele on aktiivne klassi ühisürituste ja õppekäikude organiseerija. Kiitus, tänu ja tunnustus klassijuhatajale – Sirle Oja!

GAG kuu klassijuhataja pälvib kooli aukirja ning Juustukuningate maitsete kinkepaki.

Suur tänu, lapsevanem Merit Wassenaar!