Tähistasime Gustav Adolfi päeva

6. novembril tähistasime meeleolukalt Gustav Adolfi päeva. Nagu viimastel aastatel kombeks, oli ka sel aastal palju üllatusi, tohutul hulgal andekust, loomingulisust ning tegutsemislusti. Taoliste spektaaklite etendamine nõuab väga paljude toredate inimeste ühist pingutust.
Aitäh Gustav Adolfi päeva etenduste idee ja teostuse eest Maarja-Liisa Vokkseppale ja Riina Tammaile; igakülgse suurepärase koordineerimistöö eest Margot Mängelile; stsenaariumi kirjutamise eest draamaõpilastele; ühe väga hea idee eest Eva-Tiina Põllustele; animatsioonilahenduse ja teostuse eest Karl Egert Koemetsale; näitlemistöö eest Auli Reitelile, Tiivi Pikhofile, Elisabeth Valterile, Nele Raatile, Inna Grauzinienele, Samuel Ehmanile, Eglyd Marion Hirvele, Elisa Vahurile, Karmen Kärmasele, Nele Novekile, Nina Järvsoole, Patricia Suimetsale; aktuse muusikalise kujunduse eest Merle Ilusale, Eva-Tiina Põllustele, segakoorile, rootsi keele klasside laulutüdrukutele ja Samuel Ehmanile; abi eest kuninga tekstide salvestamisel Endrik Ennikole, Lauri Laasperele, Ingrid Maadverele ja Samuel Ehmanile; igakülgse IT-alase nõustamise ja abi eest Viljo Kozlovskile; IT-alase teeninduse eest aktustel Siur Rasmus Willadsenile; helitehnilise töö eest Keijo-Johann Nordenile ja Martin Moistusele; lavakujunduse ja dekoratsioonide ehitamise ning Rootsi lipu eest Leino Arrole; transporttööde eest 9.a klassile ja Martin Salongile; saali toolide puhtuse eest Tiina Laupale; päeva sujuva kulgemise ja argiste korralduste eest Greteliis Valdmannile; üliinimlike korralduste ja asendamiste eest Katre Lambotile; aktuste ajakava ja klasside majadevahelise liikumise logistika koordineerimise eest Eve Miksonile; algklassiõpilaste saatmise eest ühest õppehoonest teise abiturientidele; aktuste pildistamise eest Donna Mägile; näitlejate kostüümide eest Linnateatrile; fantastilisele publikule, kes pani etenduse elama.

Foto: Donna Mägi.