Palju õnne, õpetaja Elga Maas (Haabjärv)!

18. septembril 2020 tähistab oma 91. sünnipäeva meie kooli pikaajaline matemaatikaõpetaja Elga Maas (Haabjärv).Kooliteed alustas ta Kaansoo koolis Pärnumaal ja hiljem õppis Vändra keskkoolis, mille lõpetas 1948.aastal.Kooliaastail oli tal tekkinud soov õppida kunsti, kuid suur õppemaks tõmbas unistustele kriipsu peale. Elga Maas asus õppima Tallinna Õpetajate Instituuti matemaatika-füüsika-joonistamise erialal, mille lõpetas 1951. aastal. Seejärel suunati ta Tallinna I Keskooli 5.-7. klaaside matemaatikaõpetajaks. Põhitöö kõrvalt õppis ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis matemaatikat ning lõpetamise järel õpetas matemaatikat keskkooliklassides. Lisaks õppis ta veel kirjakunsti Tallinna kultuuriülikoolis, mida õpetas fakultatiivainena. Õpetaja Maas töötas meie koolis 33 aastat kuni pensionile minekuni 1984. Elga Maas oli hinnatud kolleeg oma tasakaalukuse, heasüdamlikkuse ja abivalmidusega. Õpilased meenutavad, et õpetaja Maasi tunnis oli kord majas, ta ei pidanud eriti keelama, aga kui su mõtted Pythagorase juurest uitama läksid, siis lasi ta sul rahus uidata.
Soovime kogu koolipere poolt talle palju õnne ja tugevat tervist!