Nelja kooli sisseastumistestid viiakse läbi e-testidena maikuus

Nelja kooli eesti keele, matemaatika, füüsika ja inglise keele sisseastumistestid viiakse läbi e-testidena maikuus pärast 15. maid.

Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, ID-kaart (või pass) ning internetiühendus.

Testide tulemused ja otsuse e-vestlusele kutsumise kohta saab õpilane teada ühiskatsete infosüsteemi kaudu. Vestlusvooru hindamisel arvestatavad kriteeriumid täpsustatakse kooli vastuvõtukorras, kusjuures vestlusel võidakse täiendavalt hinnata ainealaste õpitulemuste saavutamist.

Järelkatseid sel õppeaastal läbi ei viida.

Täpsem info saadetakse esimesel võimalusel ühiskatsete infosüsteemi kaudu.