Nädala tunnustused

  • 7. mail toimus geograafiaolümpiaadi vabariiklik voor. Õpilased lahendasid seekord ülesandeid kodus Moodle keskkonna vahendusel ja maastiku ülesannetes liikusid ringi virtuaalselt.

7. klass

3. koht ja II järgu diplom Kristjan Klein, 7.b

8. koht ja III järgu diplom Rasmus Randmäe, 7.d

Juhendaja Katri Mirski

9. klass

1. koht ja I järgu diplom Rasmus Ründva, 9.c

Gümnaasium

8. koht ja III järgu diplom Anna Milena Linder (G1Mat-In), juhendaja Katri Mirski

10. koht ja III järgu diplom Tristan Saupõld (G3Pr-In), juhendaja Tiina Naissoo

  • Aprillikuus toimus veebipõhine RMK metsaviktoriin. Kokku otsisid ja leidsid 2021. aastal Metsaviktoriini küsimustele vastuseid õpilased 1052 klassist, kokku 265 koolist üle Eesti. Tulemused said kirja tervelt 11508 õpilast, see on rohkem kui kunagi varem Metsaviktoriini ajaloos. Kõige rohkem oli vastajaid 5.-9. klassi õpilaste hulgas, järgnesid algklasside õpilased ja 10.-12. klassid.

5.-9. klass

Maria Elisabeth Viies, 9.b

Margit Reino, 8.a

Lisanna Ümarik, 8.d

Juhendaja Helina Reino

Gümnaasium

Sandra Örd, G2Ro

Marta Liisa Kask, G2 Ro

Ingrid Rand, G2 Ro

Juhendaja Sirle Oja

  • Eesti Draamateater kuulutas 14. mail välja lõppenud hooaja vabariikliku arvustuste võistluse parimad. Mirjam Kuus (G3 PR-IN) pälvis eripreemia Jaan Krossist rääkiva etenduse „Suur Siberimaa“ põhjal kirjutatud arvustuse eest. Õpilast juhendas Anu Kell.

Alljärgnevalt on katkend arvustusest.

Tänapäeval pole kindlasti enam nii ränk võimu ja vaimu võitlus, nagu on näidendis kajastatud, ent see siiski eksisteerib. Inimkonnas on kaua olnud konflikte südamehääle järgimise ja ühiskonna heakskiitu soosivate valikute valimise osas ning see pole tänaseni kuhugi kadunud. Kuigi tänapäeval pole see repressioonide kontekstis, siis endiselt on teemasid, mis on ühiskonnas aktsepteeritavamad ja leidub siiani tabuteemasid. Inimesed pelgavad teadmatust ja põlgavad uut, seega kõneldes vähemlevinud arvamustest on inimene pidevalt valiku ees, kas riskida oma mainega või mitte. Kuigi riskides on võimalus korda saata midagi suurt, siis nagu oli ka nõukogude võimu ajal, siis vahel on kergem toota nii-öelda halli massi kirjandust, mis tagab suurema tõenäosusega edu rahvale tuttavate ideede tõttu. Kuigi ühiskond tänapäeval muutub aina aktsepteerivamaks ebatavalise osas, siis pole konservatiivsus kuhugi kadunud. Tänapäeva inimesel on etendusest õppida järgima oma kirge, ajama taga oma tõde ja õiglust, isegi kui see on riskantne, sest mis mõte on elada, kui see elu möödub oma potentsiaali pärssides ja tõelisi soove pidurdades.

  • 22. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi korraldataval õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele pälvis 6. koha Robert Røsberg (G2 PR-IN) oma tööga “Hispaania gripina tuntud pandeemia kajastamine Eesti ajakirjanduses aastatel 1918-1920”. Õpilast juhendas Indrek Riigor.

Lisaks märgiti ära Sarah Bouirabdane’i (G2 PR-IN) uurimistöö teemal “Kristenbrunide suguvõsa roll Käsmu külaelu ja kohaliku merenduse arendamisel”. Õpilast juhendas Inna Graužiniene.

  • Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!