Nädala tunnustused

* G2 RE-LO suuna õpilane Kristi Koitla esindas Eestit 53. rahvusvahelisel Mendelejevi keemiaolümpiaadil, mis toimus 21-27 aprillil Peterburis. Õpilasi osales õpilasi 30 riigist. Võistlus koosnes kahest teooriavoorust ja praktilisest voorust . https://www.facebook.com/keemiaolympiaad/

* GAG õpilased Uko Rasmus Tiidemann ja Tiago Golub (/G2 RE-LO) võtsid osa TalTech korraldatud üle-eestilisest insenerivõistlusest Enginaator 2019 (https://enginaator.ee/). Eelvoorus sai meie võistkond II koha!

Võistlusest võttis osa 25 meeskonda (94 osalejat). Võistlemiseks loodi VUTU nimeline meeskond, kus lisaks GAG-le osalesid õpilased Tallinna Reaalkoolist. VUTU liikmed olid: Uko Rasmus Tiidemann (GAG), Tiago Golub (GAG), Villem Susi (Tallinna Reaalkool) ja Uku Hannes Arismaa (Tallinna Reaalkool). Võistlus koosnes eelvoorust (2 ülesannet) ning finaalist (1 ülesanne). Ülesannete teemad olid valikuliselt erinevatest valdkondadest: ehitus, elektroonika, IT, loodus ja robootika.

Eelvoorudeks valis VUTU valdkonnaks robootika ning ehitas esimese ülesandena 6 tunniga roboti, mis joonistas Eesti Energia logo. Teise ülesandena (aega 10 tundi) ehitati robot, mis orienteerub labürindis ning teostab puurimise (simuleerides nii maa-aluseid kaevandusi). 

Finaali pääses eelvoorudest vaid 10 meeskonda ning võistkond saavutas 4-6 koha. Finaalülesanne oli ehitada 22 tunniga tuulegeneraator, mis tolmupuhujast väljuva tuulega toodaks elektrit ning paneks põlema LED tuled. Lahendamiseks olid antud erinevad komponendid: metall-leht, traat, juhtmed, LED, magnetid, puidutükid jne. 

* Lõppes põnev võistlus “Noored Euroopa metsades” 15 kuni 19 aastastele noortele, kes panid proovile oma teadmised metsandusest. Võistkonnad võtsid mõõtu viktoriinis, lahendasid praktilist laadi ülesandeid metsas ning esitlesid oma teadmisi ja mõtteid posterettekandega.

GAG võistkond koosseisus Johan Boeijkens (12.c), Johanna Maria Jõgisu (G1 relo) ja Calista Krass (G1 relo) sai 5. koha. Õpilasi juhedas Helina Reino.

Sellel aastal osales üle-eestilises veebiviktoriinis 73 võistkonda, finaal Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas toimus 2.-3. mail ja sinna oli kutsutud 15 võistkonda. 

* Eesti Draamateatri vabariiklikul arvustuste võistlusel pärjati I kohaga G2 PR-IN õpilane Anni-Liis Prangli, keda juhendas õp Anu Kell.

Noor arvustaja valis analüüsimiseks A. Tšehhovi näidendi “Ivanov” ning auhindamisel tõsteti eriti esile Anni-Liisi oskust märgata teatrietendust kui tervikut.

Katkend Anni-Liisi võidutööst:
Selle etenduse puhul aga tundsin, et näitlejad ja lavastaja lausa vajasid publikut ning ma arvan, et see oligi lavastaja mõte näidata, et inimesed vajavad inimesi. See on üks osa hoolimisest – mõistmine. Hoolimine tähendab ka usaldust. Kui Ivanov, või sellel hetkel minu jaoks juba Indrek Sammul kui tänapäeva inimene, poleks usaldanud publikut, siis poleks ta astunud toolide peale. Ta aga usaldas meid ja uskus, et me anname talle käe, et teda aidata. See tähendab ka seda, et hoolida ei saa teisest inimesest enne, kui ta ise laseb.