Nädala tunnustused

  • Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste töid esseekonkursil ,,Sõna jõud ja vägi” hinnati väga kõrgete punktidega ja üldarvestuses anti välja järgmised preemiad.

I koht – Eva Lota Vain (G3 PR-IN), autasu: stipendium 300 eurot, kaks priipääset Eesti Noorsooteatrisse ja Nukuteatri muuseumisse, tänukiri, raamat

II koht – Isabel Anna Karolina Rätsepp (G3 PR-IN), autasu: raamatupoe kinkekaart väärtusega 100 eurot, kaks priipääset Eesti Noorsooteatrisse, tänukiri, raamat

Lisakategooria ,,Suurepärane essee”

Freia Oru, Hella Tõnts, Matilda Touart (G3 PR-IN), autasu: tänukiri ja raamat

Lisakategooria ,,Emakeeleõpetaja, kelle õpilased kirjutavad suurepäraseid esseesid”

Anu Kell, autasu: tänukiri ja raamat

Palju-palju õnne õpilastele ja nende juhendajale Anu Kellale!

  • Emapäevakeelepäevaks selgusid 10.-11. märtsil toimunud emakeeleolümpiaadi vabariikliku vooru tulemused. Meie koolist oli kutsutud osalema kaheksa õpilast.

8. klasside arvestuses

9. koht – Mari Elsbet Sits (8.d), juhendaja Marian Schär

10. koht – Mari-Liis Luts (8.b), juhendaja Marian Schär

9. klasside arvestuses

7. koht – Carl Aleksander Katalsepp (9.c), juhendaja Kerli Nool

G 2 aste

1. koht – Johanna Martinson (G2 RE-LO), juhendaja Anu Kell

2. koht – Pärtel Eimel Tonka (G2 RO), juhendaja Ülle Salumäe

G 3 aste

5. koht –  Anne-Mai Adamberg (G3 RE-LO), juhendaja Ülle Salumäe

10. koht –  Haldja Hermaküla (G3 RO), juhendaja Inga Laidna

11. koht – Mikk Lainevool (G3 RO), juhendaja Inga Laidna

  • 11.-12.märtsil toimus bioloogiaolümpiaadi lõppvoor. Sel korral toimunud 62. Eesti bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus uurisid õpilased mõrvajuhtumit.

Täpsemalt saate lugeda siit.  Pärast kahepäevast pingutust saavutasid meie tublid abituriendid järgnevad tulemused

2. koha (üldarvestuses 3. koht) Claudia Olev, G3 MAT-IN

6. koha (üldarvestuses 9. koht) Anna Milena Linder G3 MAT-IN

7. koha Anne-Mai Adamberg (üldarvestuses 14. koha), G3 RE-LO

Lisaks sai Claudia Olev praktilises osa eest 3. koha ja eraldi botaanika töötoa parima tulemuse preemia.

Claudia Olev ja Anna-Milena Linder nimetati rahvusvahelise bioloogiaolümpiaadi kandidaatideks.

Õpilasi juhendas Helina Reino

  • 17. veebruaril  toimus bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor põhikooli õpilastele.

Meie õpilaste tulemused:

6. klass

10.-11. koht Pärtel Lokk,

juhendas Rain Vellerind

7. klass

14. koht Rudolf Suharov, 7.a

20. koht Aleksander Annus, 7.d

juhendasid Sirle Oja ja Helina Reino

 8. klass

1. koht Silvia Nafthal, 8.d, pääses lõppvooru

5. koht Richard Olev, 8.a, pääses lõppvooru

9. koht Mari-Liis Luts, 8.b

14. Mia Lucia Liivak, 8.d

18. koht Allika Inkeri Moser, 8.d

Juhendas Helina Reino

9. klass

8. koht Marta Saare, 9.d

14.-16. koht Kristjan Klein, 9.b

Juhendas Helina Reino

Põhikooli bioloogiaolümpiaadi lõppvoor toimub 19.-21. mail.

  • Võistlus Loogiline loodusteadus 7.-8. klasside õpilastele toimus kolmes voorus:
  • I voor 6.–12. veebruar
  • II voor 20.–26. veebruar
  • III voor 6.–12. märts

Igas voorus anti  lahendada 10 ülesannet. Ülesannetele vastamine nõudis loodusainete- ja matemaatikavaldkonna teadmiste ja oskuste lõimimist. Ülesanded olid koostatud silmas pidades loodusteaduste alaseid baasoskusi – graafikute koostamine ja lugemine, ühikute teisendamine, perioodilisustabel, protsentarvutused jms. Nende lahendamiseks tuli aru saada loodusteaduslikust või sotsiaalsest kontekstist, otsida vastuseid internetist, arvutada ning luua seoseid erinevates ainetes õpitu vahel.

Kokku osales 190 õpilast ja meie õpilastel läks väga  hästi:

2. koht Silvia Nafthal, 8.d

5. koht Lisette Jäätma, 8.d

8. koht Ralf Rasmus Rätsepp, 8.d

10. koht Kristofer Torokoff, 8.d

  • Vene keel võõrkeelena olümpiaadil saavutas vene B2 tasemel ja 8.-12. klasside üldarvestuses 18.-19. koha Anna Bendovska, 9.a, juhendaja T. Smirnova.

https://teaduskool.ut.ee/sites/default/files/2023-03/tk_vkvk_2022_23_lv_tulemused.pdf

  • 12. märtsil toimus Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud poiste-solistide võistulaulmise Harjumaa ja Tallinna eelvoor.

Vanusegrupis 12- aastased ja vanemad poisid kuni häälemurdeni saavutas Lev Vassiljev 6.A klassist 1. koha. Juhendaja Ly Tammerik. Lev esitas prantsuskeelset laulu “La faute a Voltaire” (Les Miserable). Lauluvalik oli ainete ja õpetajate koostöö — Eeva-Kaarin Otsa poolt lauluvalik, Dagmar Hallmägi õpetas sõnad.

Levil on nüüd ees Põhja-Eesti eelvoor, mis toimub 26. märtsil.

Kauni etteaste tegi ka 10-11 aastaste vanusegrupis Robert Korts 4.A klassist. Juhendaja Jaanika Palkman.

Palju õnne tublidele õpilastele ja nende juhendajatele!