Maikuu klassijuhatajad

Gustav Adolfi Gümnaasium on kaks aastat esile tõstnud klassijuhatajate tööd ja hindamatut panust iga õpilase arengu toetamisel, inspireerimisel ning klassikollektiivi kujundamisel. Väärika lõpu vanemate abiga teostatud projektile paneme maikuu klassijuhataja valimisega. Seekord toome esile koolirõõmu pakkuvad klassijuhatajad, kelle eest vedada on koguni kaks klassi korraga. Maikuu klassijuhatajad on Kairi Aavere ja Anu Vaher.

Kairi Aavere on 1. Richmanni ja 5. Richmanni klassi kassijuhataja.

Õpetaja Kairi on armsaks saanud nii käesoleval aastal kooliteed alustanud esimesele klassile, kui ka viiendat aastat koolis käivatele õpilastele ja nende vanematele. Kõik Kairi 51 õpilast on hoitud ja armastatud ning nende mured on alati kuulatud ning lahenduse leidnud. Kairi Aavere vanemad on kirjutanud, et juba esimesel lastevanemate koosolekul jättis õpetaja väga sooja, avatud, kuid kindlameelse mulje ja olime kohe veendunud, et meie lapsed on heades kätes. Noor õpetaja suudab klassi suurepäraselt hallata, olles seejuures sõbralik ja rõõmsameelne. Vanemad toovad esile, et klassijuhataja oskab läheneda igale lapsele personaalselt ja tagasiside õpilase pingutuse kohta on alati edasiviivalt õiglane. Eriti muljetavaldav oli esimese poolaasta kokkuvõte. Lapsevanemad mõistavad, et nii põhjaliku tagasiside andmine on õpetajale väga suur töö ning seda hinnatakse kõrgelt. Kairi on laste jaoks autoriteet, kelle sõnal on kaalu ja keda võetakse eeskujuna. Lastevanemate sõnul annaksid nad Kairile 10 palli skaalal hindeks 20.

Anu Vaher on logopeed ja 5. Wiedemanni ning 6. c klassi kassijuhataja.

Anu Vaher on klassijuhataja, kelle armastus oma töö ja klasside vastu väljendub igal sammul ning tegevusel. Anu hoida, inspireerida ja toetada on 48 rõõmsameelset teise kooliastme õpilast, kes pakuvad väljakutset ja kellega pole ilmselt kunagi igav. Anu on igal ajahetkel valmis õpilasi ära kuulama, probleeme lahendama ja tagasisidet andma. Ta suudab kontakti leida kõigi õpilastega ja on oma positiivse hoiaku ning hoolimisega eeskujuks ka teistele kolleegidele. Ta toetab, innustab ja usub igasse õpilasse, sest teab, et ainult headus on edasiviiv jõud. Anu tööd jälgides on kaugele näha, et õpetaja naudib oma klassijuhataja ametit ja aktiivset suhtlemist õpilastega. Ta tunneb oma õpilasi läbi ja lõhki, on vanematega avatud suhtleja ja võitnud kõigi usalduse. Õpetaja leiab alati aega klassiväliseks tegevuseks, millega ta kujundab kokkuhoidva ja teineteist austava klassikollektiivi. Kahe klassi juhatamine on väljakutse igale õpetajale, aga Anu Vaher saab sellega suurepäraselt hakkama. Suurest töökoormusest hoolimata jagab ta kiidusõnu ja vaimustust oma õpilaste kohta alati rohkelt.

GAG kuu klassijuhatajad pälvivad kooli aukirja ning Juustukuningate maitsete kinkepaki. Suur tänu, lapsevanem Merit Miller!