Kuu klassijuhataja

Hea koolipere!

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi oktoobrikuu klassijuhataja on Nele Raat.

Nele Raat on 9. klassi  inspireeriv klassijuhataja, kes oskusliku diplomaadi ja kooli KiVA-meeskonna liikmena suudab nii muresid lahendada kui ka ennetada, pakkudes õpilastele igakülgset tuge ning korraldades ühisüritusi. Nele Raat on meie kooli üks proaktiivsemaid klassijuhatajaid, keda õppejuht ja kooli juhtkond saavad usaldada ning kelle puhul oleme veendunud, et õpilased on heades kätes.

Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.