Kuu klassijuhataja

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi aprillikuu klassijuhataja on Martin Arro!

Martin Arro on II kooliastme klassijuhataja, kes vaatamata noorusele teeb oma tööd suure pühendumuse ja kirega. Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlasena suudab ta kooli väärtusi, traditsioone ja ajalugu anda edasi igale oma klassi õpilasele. Oma meeldiva isiksuse ja töökusega on Martin Arro õpilastele autoriteet ning vaieldamatu eeskuju. Ta tegeleb igapäevaselt oma klassi õpilaste õpimotivatsiooni hoidmisega, oskab tunnustada, annab positiivset tagasisidet ja on samal ajal nõudlik, järjekindel ning kannatlik. Kooli, õpilaste ja vanemate jaoks pole midagi olulisemat, kui oma tööd armastav õpetaja ning oleme uhked, et GAG 95. lennu vilistlane on esimeseks töökohaks valinud oma vana ja armsa kooli. Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.