Kuu klassijuhataja

Hea koolipere!

Tallinna Haridusamet on käesoleva õppeaasta kuulutanud klassijuhataja teema-aastaks. Just klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel, õpilaste arengu toetamisel ja huvide suunamisel ning iga õpilase individuaalse õpitee kujundamisel.

Gustav Adolfi Gümnaasium tunnustab teema-aasta raames kuu klassijuhatajaid.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi jaanuarikuu klassijuhataja on Liis Salum.

Õpetaja Liis Salum on hooliv klassijuhataja, kes on õpilastele autoriteet ja eeskuju ning samal ajal ka parim sõber. Ta oskab leida hea kontakti ja usalduse nii õpilase kui ka lapsevanemaga. Liis toetab, innustab ja usub oma õpilastesse ja lähtub põhimõttest, et headus ja igas õpilases positiivse märkamine on kasvatuslikult väga tugev edasiviiv jõud. Õpilased ja lapsevanemad hindavad oma õpetajat väga, sest ta on alati heatujuline ja väga hooliv ning pole probleemi, millele Liis ei ruttaks oma õpilaste nimel lahendust otsima. 
Kuu klassijuhataja saab kooli tunnustuse ja GAG vanematekogu poolt raamatupoe kinkekaardi.