Gustav Adolfi sihtasutuse tänufondi stipendiaat 2023

Vabariigi aastapäeva aktusel tehti teatavaks Gustav Adolfi sihtasutuse tänufondi stipendiaat, kelleks on meie füüsikaõpetaja Erkki Soika.

Tegemist on tõelise kustikaga, sest ta on õpetaja, kes on ühtlasi ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlane. Erkki Soika on kõrgelt hinnatud professionaal ja oma valdkonna kirglik ning innukas eestvedaja, keda austavad väga nii õpilased, vanemad, kolleegid kui ka kooli vilistlased.

Alates 2008. aastast, mil ta asus tööle Gustav Adolfi Gümnaasiumisse, on ta inspireerinud oma õpilasi õppima süvendatult reaal- ja loodusteaduseid. Ta on juhendanud õpilasi erinevatel ainevõistlustel ja olümpiaadidel ning mitmed tema õpilased on olnud teadussaate “Rakett 69” võitjad. Olles oma loomult heasoovlik ja suure südamega õpetaja, on Erkki Soika tekitanud oma õpilastes eelkõige suurt huvi nii füüsika kui ka teiste reaal- ja loodusainete vastu. Ta on doktorikraadiga vanemteadur ning enda õpetajatöö ja eeskujuga on ta sütitanud õpilastes soovi jätkata õpinguid reaal-, loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning paljud tema õpilased on jätkanud õpinguid kas Eestis või maailma tippülikoolides. 

Erkki Soika eestvedamisel on algatatud loodusteaduste labori vahendite projekt. Kaasates vilistlasi, vanemaid ning kooli sõpru on projekti eesmärgiks soetada meie koolile kaasaegsed ja innovatiivsed õppevahendid, mis aitaksid senisest veelgi paremini õpieesmärke saavutada, koos õppida ja looduse seadusi avastada.

Oma igapäevase tööga nii Gustav Adolfi Gümnaasiumis kui ka Tallinna Ülikoolis panustab Erkki Soika sellesse, et meil oleks reaal- ja loodusteadustes õpetajate järelkasvu.

Palju õnne, Erkki! Aitäh sulle, et panustad ja hoolid ning et vilistlasena oma tee tagasi meie kooli oled leidnud.Aitäh Gustav Adolfi sihtasutusele stipendiumi algatamise ja ülalhoidmise eest.