Gustav Adolfi Gümnaasiumi “Aasta inimene” Karmen Pruul

19. veebruaril 2019 toimus Lennusadamas Tallinna Kesklinna vanema vastuvõtt, kus Vladimir Svet andis Gustav Adolfi Gümnaasiumi “Aasta inimene” tunnustuse kooli tugiteenuste juhile ja eripedagoog Karmen Pruulile.

Karmen Pruul töötab Gustav Adolfi Gümnaasiumis alates eelmisest õppeaastast ja on saavutanud lühikese ajaga koolis uue taseme õpilaste erivajaduste välja selgitamisel ja õpiraskustega õpilaste toetamisel. Samuti nõustab, julgustab ja koolitab Karmen Pruul GAG õpetajaid õpilaste erivajaduste märkamisel ning neile sobival moel toe ja eduelamuse pakkumisel.

Palju õnne!