GAG õpetajad õpirändasid Erasmus+ projektiga Hollandis

GAG arendusjuhi Kerli Koppeli ja inimeseõpetuse õpetaja ning Liikuma kutsuva kooli meeskonna juhi Day-Lee Holmi esmamuljed Hollandi kooli külastusest:

“Oleme õnnelikult tagasi jõudnud Hollandist, kus külastasime Erasmus+ projekti raames töövarjudena Northgo College’i – Hollandi läänerannikul Noordwijkis asuvat 1000 õpilase ja 100 õpetajaga kooli, mis on olnud GAG partneriks varasematel aastatel YesEvent noorte konverentsi projektis.

Kolme päeva jooksul külastasime Northgo College’i erinevaid ainetunde, kohtusime koolijuhtidega, osalesime ainesektsiooni ja mentorite koosolekutel, tutvusime kooli õppekava ja õppekorralduse ning hindamise süsteemiga.

Eriti avaldas meile muljet Northgo College’i STEAM projektõppe korraldus, kus koolil on tihe side Noordwijki kogukonnaga. Piirkonnas asuvad ettevõtted ja kohalik omavalitsus on olulised partnerid ja kliendid koolile eluliste probleemide püstitamisel ning õpilastelt STEAM projektide kaudu lahenduste tellimisel. Nii on mitmed õpilaste leidlikud lahendused parandanud reaalselt kohalikku eluolu.

Oma osa lõimitud aineõppe ja projektõppe läbiviimisel on ka nutikal ruumide planeeringul ning mitmekülgsel tehnoloogia ja uudsete õppevahendite kasutamisel.”.

5. jaanuaril toimuval Erasmus seminaril on võimalus tutvuda meie õpetajate rännukogemustega ka kogu GAG õpetajaskonnal.