G2 uurimistööd ja õpilasfirmad kaitstud

9. mail toimus G2 astme õpilastel uurimistööde ja õpilasfirmade kaitsmine. Kokku kaitsesid uurimistööd 83 õpilast 12 komisjonis, 43 õpilast kaitsesid 14 õpilasfirmat ühes komisjonis. Kaitsmisel osalesid külalistena ka kõik G1 astme õpilased, et ammutada inspiratsiooni ja saada indu järgnevaks õppeaastaks.

Suur-suur aitäh kõikidele õpilastele, juhendajatele, retsensentidele, komisjonide esimeestele ja liikmetele. Suur töö on tehtud ja õpilastel üks oluline etapp gümnaasiumi lõpetamiseks läbitud.

Väga suur tänu gümnaasiumi õppejuht Moonika Tambikule!