Erasmus+ projektiga Soomes õpirändava GAG kehalise kasvatuse õpetaja Linda Marii Aljasmäe tervitus

“Mina olen viimased päevad veetnud Erasmus+ projekti raames Soomes ja külastanud erinevaid Heinola omavalitsuse koole. Koolide puhul on tegemist väikeste koolidega- koolis õpivad 1.-6.klassi õpilased ning õpilaste arv ühes koolis on 25-150. Olgugi, et projekti põhifookus on olnud koolisüsteemi tundma õppimisel, siis olen saanud mõtteid ja inspiratsiooni ka nende Liikkuva Koulu (Liikuma Kutsuva kooli) tegemistest.

Kuna koolipäevad on Soomes suhteliselt lühikesed, siis on minu päevad olnud intensiivsed, sest lühikese aja jooksul tuleb kõikidele küsimustele vastused saada 🙂 Minu peamised tähelepanekud on järgmised:

õpilased käivad õuevahetundides iga ilmaga, isegi tajutav temperatuur -19 kraadi ei takista kedagi talverõõme nautimast (alles -30 kraadise temperatuuri puhul võib õpetajal tekkida mõte, kas minna või mitte);

hindamine- kõigil õpilastel on detsembrikuus arenguvestlus (osalevad lapsevanemad, õpilane ja õpetaja, kestus ca 30 minutit ja arutatakse, kuidas seni läinud on ja kas oleks mõnes aines lisaabi vaja) ning kord aastas saavad tunnistuse (enne suvevaheajale minekut) I kooliastmes kujundav hindamine, II kooliastmes hinded 4-10;

koolipäevad algavad kell 9, tundide arv nädalas on I kooliastmes 20 tundi, II kooliastmes 23-25 tundi;

koolides on õpetajad ja abiõpetajad, viimased külastavad tunde jooksva graafiku/vajaduse alusel, vahel aitavad tunnitöö sissejuhatada ja kui kõik õpilased on tööle asunud, siis liiguvad edasi järgmise klassi juurde;

liikumisõpetuse tundides on õpilased enamasti paljajalu, sest kool ei saa nõuda lastelt treeningvahendeid (sh spordijalanõud/riided);

Soomes on hiljuti vastu võetud seadus, mis näeb ette ühist aega peredele. See tähendab, et laste huviringid on planeeritud toimuma kohe pärast tundide lõppu ja treenerid/spordiklubid tulevad ise kooli tegevusi läbi viima. Nii ei veni laste päevad ülemäära pikaks ja lapsevanemad ei pea õhtul peale tööd lapsi huviringidesse sõidutama. See aeg on mõeldud peredel koosveetmiseks. Lisaks on need treeningud ja tegevused tasuta, et võimaldada kõigile lastele huviharidus- põhilised tegevused on jalgpall, korvpall, kunst ja teatriõpetus.

Tegemist on olnud väga põneva ja mõtteainet pakkuva kogemusega.”.