5. klasside ühiskonnaõpetuse tunni raames pidas loengu Kaitseliitlane lipnik Kalle Ots

Külas oli Kaitseliitlane lipnik Kalle Ots, kes pidas loengu Kaitseliidu ja Kaitseväe organisatsioonidest, ning õpetaja Triin Ots oli koostanud ka sellekohase interaktiivse viktoriini kinnistamaks saadud teadmisi. Esikolmik sai eriliselt ära märgitud ning oli võimalus saada ka vastuseid tekkinud küsimustele. Selgus, et Eesti riigi keele, kultuuri ja pärandi kaitseks on võimalik panustada lisaks füüsilisele väljaõppele ka küberväejuhatusse astudes.

Gustav Adolfi Gümnaasium tänab õpetaja Triin Ots suurepärase ettevalmistuse ja korraldusliku poole eest, ning Kaitseliitlane lipnik Kalle Ots selge ja huvitava loengu eest!