Põhiväärtused

Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhiväärtused on ajalugu, professionaalsus, motivatsioon, turvalisus, loomevabadus, isamaalisus, tervislikud eluviisid ning emotsionaalne intelligentsus ja head suhted.

Ajalugu
Väärtustame oma kooli ajalugu, pikaajalisi traditsioone ja akadeemilisust.

Professionaalsus
Väärtustame koolitöötajate haridusest ja töökogemusest kujunenud professionaalsust.

Motivatsioon
Väärtustame motiveerivat arengukeskkonda ja pühendumist kooli missioonile.

Turvalisus
Väärtustame turvalist ning sõbralikku õpi- ja töökeskkonda.

Loomevabadus
Väärtustame loomevabadust ja avatust uutele ideedele.

Isamaalisus
Väärtustame isamaalist hoiakut ja kodanikuteadlikkust.

Tervislikud eluviisid
Väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu.

Emotsionaalne intelligentsus ja head suhted
Väärtustame inimestevahelistes suhetes sõbralikkust, heasoovlikkust ja koostöövalmidust.