Prantsuse keele õppesuund

Prantsuse keele süvaõppega klassid avati 1967. aastal.

Prantsuse keele õppesuunaga klass jaguneb kaheks, kus üks rühm õpib prantsuse keele õppesuunal ja teine inglise keele õppesuunal.

Prantsuse keele süvaõppega rühmas on prantsuse keelt eelnevalt põhikoolis õpitud alates 2. klassist või oskab prantsuse keelt vähemalt B1 tasemel. Alates 2016/2017. õppeaastast õpitakse prantsuse keele õppesuunal kahte võõrkeelt: prantsuse keelt ja inglise keelt. Õpilasel on võimalus juurde valida vene keele ja/või rootsi keele kursuseid valikainena.

Prantsuse keele õppesuunas on alates 2017/2018. õppeaastast kokku 88 kohustuslikku kursust. Gümnaasiumi kolme aasta jooksul peab õpilane omal soovil valima juurde vähemalt 8 kursust, et lõpetada gümnaasium.

Prantsuse keele õppimist jätkatakse gümnaasiumis süvendatult.  Riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud  11 kursust, mille hulgas 2 kursust „Prantsuse keelt kõnelevate maade kultuurilugu“ ja 2 kursust „Tallinna ajalugu ja giidiõpet“ prantsuse keeles. Giidiõppe käigus omandatakse giiditöös vajaminev sõnavara ja teadmised Tallinna ajaloost, arhitektuurist ja vaatamisväärsustest, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinnas. Prantsuse keele süvaõpperühmade õpilased omandavad prantsuse keele vähemalt B2 tasemel, mis annab võimaluse sooritada edukalt rahvusvahelist prantsuse keele eksamit Delf Scolaire.

Inglise keelt õpitakse süvendatult. Inglise keele riikliku õppekava 5 kursusele on lisatud 2 kursust ja G3 astmes on kohustus valida 1 inglise keele kursus kooli valikkursuste hulgast. Prantsuse keele õppesuuna õpilased omandavad gümnaasiumi lõpuks inglise keele B2, C1 või C2, mis võimaldab sooritada rahvusvahelisi inglise keele eksameid (CAE, IELTS, TOEFL)

Matemaatikat õpitakse prantsuse keele õppesuunas laia matemaatika õppekava järgi, millele on lisatud 1 kursus (kokku 15 kursust). Matemaatika riigieksamile registreerudes saavad õpilased valida, kas sooritavad kitsa või laia eksami.

Keeleklassi õpilased harjutavad giiditööd, võõrustades kooli külalisi, tutvustades koolimaja, Eesti haridussüsteemi ja viies läbi giidituure Tallinna vanalinnas. Prantsuse-inglise keele klassis õppimine annab hea võimaluse jätkata õpinguid välismaa ülikoolides. Õpilased omandavad vajaliku sõnavara, saavad palju praktikat suhtlemiseks võõrkeeles ja suudavad edukalt sooritada võõrkeeleeksameid.

Eesti keele riigieksami edukaks sooritamiseks ja õpilaste silmaringi laiendamiseks on riikliku õppekava 5 kirjanduse kursusele lisatud 2 kursust. 

Valikkursuste kohta loe lähemalt SIIT.

Prantsuse keele õppesuuna tunnijaotusplaan on kättesaadav SIIT.