Visioon, missioon ja põhiväärtused


Põhiväärtused

Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhiväärtused on ajalugu, professionaalsus, motivatsioon, turvalisus, loomevabadus, isamaalisus, tervislikud eluviisid ning emotsionaalne intelligentsus ja head suhted.

Ajalugu – väärtustame oma kooli ajalugu, pikaajalisi traditsioone ja akadeemilisust.

Professionaalsus – väärtustame koolitöötajate haridusest ja töökogemusest kujunenud professionaalsust.

Motivatsioon – väärtustame motiveerivat arengukeskkonda ja pühendumist kooli missioonile.

Turvalisus – väärtustame turvalist ning sõbralikku õpi- ja töökeskkonda.

Loomevabadus – väärtustame loomevabadust ja avatust uutele ideedele.

Isamaalisus – väärtustame isamaalist hoiakut ja kodanikuteadlikkust.

Tervislikud eluviisid – väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu.

Emotsionaalne intelligentsus ja head suhted – väärtustame inimeste vahelistes suhetes sõbralikkust, heasoovlikkust ja koostöövalmidust.