Vastuvõtu kord

05.01.2018

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vastuvõtukorda vaata siit.

Kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2017 1.-2/682