Tervisenõukogu

24.09.2014

Gustav Adolfi Gümnaasiumi tervisenõukogu juhib ja koordineerib kooli tervisealast tegevust. Tervisenõukogu suunab sihipäraselt õpilaste ja kooli personali tervislikuks arenguks vajalikke tegevusi, et parandada tervist ja üldist elukvaliteeti.

 

Tervise- ja töökeskkonna nõukogu esimees

 

Helina Reino 

+372 5192 0276      

bioloogiaõpetaja

 

helina.reino@gag.ee                    

      

 

Tervise- ja töökeskkonna nõukogu liikmed

 

Tiivi Pikhof

põhikooliosa õppejuht

tiivi.pikhof@gag.ee

Andrus Heinla

majandusjuht

andrus.heinla@gag.ee

Eve Mikson

huvijuht

eve.mikson@gag.ee

Eve Tammaru

inimeseõpetuse ja kehalise õpetaja

eve.tammaru@gag.ee

Eliisabet Haamer

klassiõpetaja 

eliisabet.haamer@gag.ee

Sinikka Brügel

tervishoiutöötaja

gag@kth.ee

Anna Celine Kraus

põhikooli õpilaste esindaja

annaceline.kraus@gag.ee

Marianne Purru

gümnaasiumi õpilaste esindaja

marianne.purru@gag.ee

Kairi Järv

lapsevanem

jarvkairi@gmail.com

Karin Allikas

lapsevanem

karin.allikas@mail.ee