Tervisenõukogu

07.11.2017

Gustav Adolfi Gümnaasiumi tervisenõukogu juhib ja koordineerib kooli tervisealast tegevust. Tervisenõukogu suunab sihipäraselt õpilaste ja kooli personali tervislikuks arenguks vajalikke tegevusi, et parandada tervist ja üldist elukvaliteeti.

 

Tervise- ja töökeskkonna nõukogu esimees

 

Helina Reino 

+372 5192 0276      

bioloogiaõpetaja

 

[email protected]                    

      

 

Tervise- ja töökeskkonna nõukogu liikmed

 

Tiivi Pikhof

põhikooliosa õppejuht

[email protected]

Andrus Heinla

majandusjuht

[email protected]

Eve Mikson

Kotzebue maja huvijuht

[email protected]

Margot Mängel

huvijuht [email protected]

Lilian Reinmets

arendusjuht [email protected]

Kristiin Tempel

psühholoog [email protected]

Teele Metstak

oskusainete õppetooli juhataja [email protected]

Jaanika Rändla

kehalise kasvatuse õpetaja [email protected]

Maur Below

kehalise kasvatuse õpetaja [email protected]

Day-Lee Holm

inimeseõpetuse ja psühholoogia õpetaja [email protected]

Eliisabet Haamer

klassiõpetaja [email protected]

Sinikka Brügel

tervishoiutöötaja

[email protected]

Marike Käärik

Kotzebue maja kooliõde [email protected]

Anna Celine Kraus

põhikooli õpilaste esindaja

[email protected]

Lore Isabel Alender

põhikooli õpilaste esindaja [email protected]

Karl Kristjan Sander

gümnaasiumi õpilaste esindaja

[email protected]

Kairi Järv

lapsevanem

[email protected]

Karin Allikas

lapsevanem

[email protected]