Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind HÄSTI JUHITUD KOOL 2014 – Gustav Adolfi Gümnaasium ja tunnustus EDUKAS KOOL 2013/14. õppeaasta OLÜMPIAADIDEL

17.10.2014

29. mail 2014 tunnustati Tallinna Haridusameti ja Tallinna Linnavalitsuse poolt Lillepaviljonis 2013/2014. õppeaasta pidulikul lõpetamisel Gustav Adolfi Gümnaasiumit Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhinnaga Hästi juhitud kool ning tunnustusega Edukas kool 2013/14. õppeaasta olümpiaadidel

Südamlik tänu ja palju õnne õpetajatele, õpilastele, juhtkonnale, kooliperele ja tervele kooli kogukonnale! Kõrgeim Tallinna haridusasutuste juhtimisalane tunnustus annab tunnistust meie saavutustele ja püüdulustele, tagada õpilastele parim õpi- ja töötajatele töökeskkond, mida kinnitavad õpilaste väga head tulemused ja saavutused.

Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna konkurss on läbi aastate olnud paljudele võimalus panna ennast proovile enesehindamise oskuses ning saada tagasisidet ja tunnustust oma tööle. Konkursi põhimõtteid on uuendatud, et anda osalejatele uusi väljakutseid: kiirus ja paindlikkus juhtimises, lisaväärtuse loomine, kestliku tuleviku loomine ja loovusele ning innovaatilisusele soodsa keskkonna kujundamine.

Kvaliteediaauhindade väljaandmisega tunnustab Tallinna väljapaistvaid tulemusi saavutanud haridusasutuste ja pedagoogide tööd. Auhinnale võivad kandideerida kõik Tallinna haridusasutused sõltumata omandivormist ja kõik koolieelsete lasteasutuste, huvikoolide ja üldhariduskoolidepedagoogid. Kandideerimise eelduseks on auhinna statuudi kriteeriumidele vastav enesehindamine.

Hindamiskriteeriumid põhinevad Eesti kvaliteediauhinna mudelil ning Euroopas aastaid edukalt rakendatud Euroopa kvaliteediauhinna (European Foundation for Quality Management, EFQM) mudelil.

Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna mudeli põhimõtted:

 • Ühistel väärtustel põhinev innustav ja visionaarne eestvedamine
 • Õppijatele lisaväärtuse loomine
 • Kiire ja paindlik juhtimine (KIPA)
 • Tulemuste saavutamine ja hoidmine
 • Inimeste väärtustamine organisatsiooni arengus
 • Koostöös haridusasutusevõimekuse suurendamine
 • Kestliku tuleviku loomine
 • Loovusele ja innovaatilisusele soodsa keskkonna kujundamine
 • Süsteemne lähenemisviis ja faktidele tuginemine 
 •  

        

                       

   

           

  Tallinna Haridusameti juhataja
  annab Gustav Adolfi Gümnaasiumile
  üle tunnustuse Hästi juhitud kool 2014
      Gustav Adolfi Gümnaasiumi
            juhtkond