Sisseastumine gümnaasiumi esimesse astmesse

29.09.2017

Ühiskatsed gümnaasiumi I astmesse 2018/2019. õppeaastaks

17. märtsil 2018. aastal kell 10:00 korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.
Katsetele registreerumiseks on loodud ühiskatsete infosüsteem.

Enne registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja GAG vastuvõtukorraga.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samaaegselt. Registreerudes genereerib ühiskatsete infosüsteem õpilasele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool).

NB! Vabastust taotleda praktilistest töödest ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel on võimalus neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, ajalugu, lingvistika, ühiskonnaõpetus, informaatika. 

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele aprilli kuus.

Praktilistele töödele kaasa võtta isikuttõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.
Vestlusele kaasa võtta isikuttõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud koopia.

Jaanuaris, 2018, tuleb kooli kodueleheküljele täpsem info kuupäevadega.

Küsimuste korral vastab kooli kontaktisik, Gustav Adolfi Gümnaasiumis õppejuht Yvonne Lagle yvonne.lagle@gag.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.