Sisseastumine gümnaasiumi esimesse astmesse

22.11.2016

Selleks korraks on ühiskatsete vestlused läbi ning klasside komplekteerimine on käimas. Õpilastega, kellele saame õpilaskandidaadi kohta pakkuda, võtame ise ühendust. Täname kõiki osalejaid!

 

Ühiskatsed gümnaasiumi I astmesse 2017/2018. õppeaastaks

18. märtsil 2017. aastal kell 10:00 korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine ja parandamine ning õpilaskandidaatide tulemuste avalikustamine.
Katsetele registreerumiseks on loodud ühiskatsete infosüsteem, mille elektroonne aadress avaldatakse kooli kodulehel 1. märtsil 2017. a.
Katsetele saab registreeruda 1. märtsist (10.00) kuni 15. märtsini (23.59) 2017. a. Ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/

Enne registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja GAG vastuvõtukorraga.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samaaegselt. Registreerudes genereerib ühiskatsete infosüsteem õpilasele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht (Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool või Tallinna 21. Kool).

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis alates 29. märts 2017. a. 

NB! Vabastust taotleda praktilistest töödest ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel on võimalus neil, kes on 8. klassis osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, ajalugu, lingvistika, ühiskonnaõpetus, informaatika. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks, peab õpilane end registreerima ühiskatsetele kuni 8. märtsini 2017. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 14. märtsil 2017.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3. aprill - 07. aprill 2017;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10. aprill - 13. aprill 2017;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 17. - 21. aprill 2017.

Praktilistele töödele kaasa võtta isikuttõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalanõud.
Vestlusele kaasa võtta isikuttõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud koopia.

Küsimuste korral vastab kooli kontaktisik, Gustav Adolfi Gümnaasiumis õppejuht Yvonne Lagle yvonne.lagle@gag.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.