Robootika tiim Robootika.COM esindab Eestit globaalsel robootikavõistlusel

12.07.2017

16.-18. juulil 2017 võistleb Eesti robootikate esindusvõistkond USA-s ülemaailmsel koolinoorte robootikavõistlusel First Global. Võistluse teemaks on puhas vesi ja võitlemine vee saastatusega. Osalevad võistkonnad 163 riigist Afganistanist Zimbabweni (kui võtta loetelu tähestiku järgi) ja Gröönimaast Uus-Meremaani (kui vaadata osalejaid kaardil põhja-lõuna suunal). Maailmas on üldse ca 200 riiki, nii et tegu on tõeliselt globaalse osalejaskonnaga võistlusega.

Ka Eesti sai kutse võistlusel osaleda. Eestit esindab tiim Robootika.COM, mis tänavu sai ka tiitli “Eesti parim robootikakool”. Võistlustiimi kuuluvad Gustav Adolfi Gümnaasiumist Jaan Roop, Tallinna Reaalkoolist Nils Norman Kalle, Kaur Reidma ja Timo Loomets ning Ramses Sepp Tallinna Inglise Kolledžist.

Võistluseks valmistumisega alustati veebruaris, kui saadi kätte võistlusülesanne ja spetsiaalne komplekt, millest robot ehitada. Lisaks tuli ette valmistada puhta veega seotud probleemi tutvustav ettekanne ja teha oma maad ja tiimi tutvustav video.

Eestit ja tiimi tutvustav videot näeb siin.

Võistluse mõte on näidata noortele, et kui nad õpivad omavahel suhtlema ning teevad koostööd, kasutades teadust ja inseneeriat, õpivad nad koos töötama, usaldama üksteist ning kasvavad ühtseks globaalseks ühiskonnaks. Nii on võimalik leida lahendusi maailma suurimatele väljakutsetele – vesi, energia, turvalisus, meditsiin, toit ja haridus.

Võistlusväljakul on legendi järgi kaks maad, mis on eraldatud jõega. Jõevesi on saastatud. Robotite ülesanne on puhastada jõge ning viia proovid laborisse. Lisaks kuulub legendi, et vahepeal tuleb üleujutus ning robotid peavad end tulvavete eest päästma.

Ülesande teeb keerukamaks see, et kummalgi maal on koos kolm erinevate riikide tiimi ja partnerid loositakse. Oma poole tiimidega peab tegema koostööd, pannes paika strateegia ja jagades ülesanded, kelle robot mida teeb. Ka teisel pool jõge on kolm tiimi oma jõud ühendanud. Võidab pool, kes on rohkem jõge puhastanud. Järgmises ringis loositakse jälle uued partnerid. Nii harjutatakse koostööd ja erinevate kultuuridega kohanemist.