Reaalainete õppetool

12.09.2018

AULI REITEL / õppetoolijuhataja

matemaatika

auli.reitel@gag.ee

RIINA TIMMERMANN

matemaatika

riina.timmermann@gag.ee

   

KRISTEL TAMM

matemaatika

kristel.tamm@gag.ee

 

AGU OJASOO

matemaatika

agu.ojasoo@gag.ee

 

   

ELLE RONK

matemaatika

elle.ronk@gag.ee

KATRIN ROHUMAA

matemaatika

katrin.rohumaa@gag.ee

   

KÜLLIKI OTSA

matemaatika

kylliki.otsa@gag.ee

MARKUS RENE PAE

matemaatika

markusrene.pae@gag.ee

   

KEN VESKI

robootika, programmeerimine

ken.veski@gag.ee