Reaalainete õppetool

19.09.2017

AULI REITEL / õppetoolijuhataja

matemaatika

auli.reitel@gag.ee

RIINA TIMMERMANN

matemaatika, majandus, majandusmatemaatika

riina.timmermann@gag.ee

   

KRISTEL TAMM

matemaatika

kristel.tamm@gag.ee

TIINA NAPSEP

matemaatika

tiina.napsep@gag.ee

   

ELLE RONK

matemaatika

elle.ronk@gag.ee

AGU OJASOO

matemaatika

agu.ojasoo@gag.ee

   

KÜLLIKI OTSA

matemaatika

kylliki.otsa@gag.ee

KATRIN ROHUMAA

matemaatika

katrin.rohumaa@gag.ee

   

KEN VESKI

robootika,programmeerimine

ken.veski@gag.ee

 

 

Lapsehoolduspuhkusel

KRISTEL TOMSON / matemaatika, majandus, majandusmatemaatika