Psühholoog

24.09.2014

Psühholoog 

 

Vastuvõtuajad

 

Eelregistreerimine

 

 

Psühholoog tegeleb koolis õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse arengu toetamisest ja tagades õpilase psühholoogilise kaitstuse.

Põhilised tegevusvaldkonnad:

  • Õpilaste individuaalne nõustamine – isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine.
  • Õpilaste grupinõustamine - sarnaste probleemidega ja samas klassis õppivate õpilaste nõustamine.
  • Õpilaste nõustamine elutee valikul – kutsevalikust lähtuvalt erinevate võimaluste kaalumine ja tulevikuplaanide tegemine.
  • Õpetajate toetamine ja nõustamine koolieluga seonduvates probleemides.
  • Lapsevanemate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes.

 

Vajadusel saab tasuta abi:

SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinikust http://www.lastehaigla.ee/psuhhoteraapia-programm/

Tallinna Perekeskusest http://www.pk.ee

Tallinna Õppenõustamiskeskus http://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-oppenoustamiskeskus

Psühholoogilise ja psühhiaatrilise abi saamise võimalused Eestis