Õpioskuste võistluse koolivoor

13.02.2018
8. jaanuar – 5. veebruar 2018 toimus Gustav Adolfi Gümnaasiumis õpioskuste võistluse koolivooru 7. klassidele ja osalesid viieliikmelised võistkonnad.
 
Võistluse eesmärgiks oli anda õpilastele võimalus näidata võistlusülesannete lahendamisel üles loovust ja nutikust,
anda võistkondadele meeskonnatöö ja selle korraldamise kogemus, tekitada õpilastes huvi nii finants- kui ka loodusteadusliku kirjaoskuse vastu, arendada digipädevust loovate ülesannete lahendamisega.
 
Sel aastal oli koolivooru teema on „Meie 100-aastane Eesti“ ja parimad võistkonnad olid:
 
1. koht
Mart Sarnet (7.a), Emil.Laanemets (7.a), Leo Benjamin Leoste (7.c), Arthur Nicholas Slaven (7.a), Rasmus Talts (7.c).
Juhendaja Anne Reinsalu.
 
2. koht
Sigrid Suppi, Aliise Kadarik, Elis Kõrts, Greta Liisa Ilus, Margaret Kalm (7.b).
Juhendaja Kersti Kukk.
 
3. koht
Henri Paul, Loretta Kaart, Anna Aurelia Kangur, Brita Juske, Kelly-Bettan Kreek (7.b).
Juhendaja Kersti Kukk.