Õpetajate päeval tunnustatud õpetajad ja õpilased 2014

06.10.2014

Reedel, 3.oktoobril 2014 algusega kell 19.00 toimus Nordea Kontserdimajas õpetajate päeva pidulik auhinnagala ja kontsert, millega Tallinn tänas ja tunnustas oma parimaid pedagooge. Autasustati üleriigilise konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna parimaid ning Tallinna Haridusameti konkursside võitjaid.

Konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ raames tunnustati Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetajat Kristi Rahni kahe tiitliga: „Tallinna aasta klassiõpetaja 2014“ ja „ Eesti aasta klassiõpetaja 2014“.

Kristi Rahn on uuendusmeelne ja loov klassiõpetaja, kes kasutab infotehnoloogia võimalusi igas õppetunnis. Oma teadmisi ja kogemusi infotehnoloogia lõimimisest õppeprotsessi jagab ta meeleldi kolleegidele nii oma koolis kui ka üle Eesti ning Tallinna Ülikooli tudengitele. Õpetaja Kristi Rahn on kõrgelt hinnatud kooli juhtkonna, kolleegide, õpilaste ja vanemate poolt.

Tallinna Haridusameti poolt tunnustati Gustav Adolfi Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajat ja   12. a klassi klassijuhatajat Teele Metstaki tunnustusega „Noor õpetaja 2014“.

Teele Metstak on eeskujuks kaaskolleegidele kohusetundlikkuse, järjekindla kasvatustöö ja tulemusliku meeskonnatööga. Tema panus kooli uurimistööde komisjonitöös, ainekavade väljatöötamisel ning ainetevahelises lõimingus on märkimisväärne. Noore õpetajana on ta tugev metoodik, kes on kõrgelt hinnatud kooli juhtkonna, õpilaste ja vanemate poolt.

Konkursi„Eestimaa õpib ja tänab“ raames tunnustati Gustav Adolfi Gümnaasiumi 10.b klassi õpilast Taavet Kaldat tunnustusega „Aasta õppur“.

Taavet Kalda võitis 3 pronksmedalit ja 1 hõbemedali rahvusvahelistel füüsika- ja loodusteaduste olümpiaadidel 2013/2014. õppeaastal.

 

http://etv.err.ee/v/kultuurisaated/kultuur/aasta_opetaja_gala/videod/380a723e-3aca-4cc2-b870-7c08595428a2
Nordea kontserdimajas toimunud Tallinna õpetajate päeva gala ettevalmistamises ja korraldamises osales Gustav Adolfi Gümnaasium. Kontsertprogrammi sisustas GAG vilistlastest ja õpilastest koosnev Direktori bänd Led Zeppelini muusikaga.