Lõppes traditsiooniline teaduskonverents

10.10.2018
8.-10. oktoobril toimus GAG traditsiooniline teaduskonverents, mille seekordseks korraldajaks oli võõrkeelte õppetool. Konverentsi ettekanded olid kõik väga sisukad ja põnevad.
 
Gümnasistidele esinesid 8. oktoobril Ann Veismann teemal „Keel ja inimene“ ning Rein Raud teemal „Kultuurist teoreetilis-teaduslikus võtmes“, 9. oktoobril
Maria Esko teemal „Ilukirjanduse tõlkimisest“ ja Gunnar Piho teemal „Arvutikeel võrrelduna inimkeelega“. Teaduskonverentsile panid punkti 10. oktoobril meie oma abituriendid tutvustades oma 11. klassi uurimistöid: Igor Širai (12.a) „ Briti ja ameerika huumor“, Erik Mandel (12.c) „Kooliga seotud konnotatsioonid“, Inger Krutto (12.a) „Tsitaatsõnade kasutamine 1992. ja 2017. a. ajalehtede Sirp , Postimees ja Õhtuleht näitel“ ja Sigrid Salundo (12.a) "Eelistatumad õppemeetodid Gustav Adolfi Gümnaasiumi gümnaasiumiosa I astme prantsuse-inglise keele õppesuuna ja reaal-loodusteaduse õppesuuna õpilaste ning nende õpetajate hinnangul".
 
Palju tänu kõigile esinejatele ja kuulajatele! Eriliselt suured tänud kuuluvad aga võõrkeelte õppetoolile eesotsas Anne Kaljurannale suurepärase ja sisuka teaduskonverentsi korraldamise ja läbiviimise eest!