Lõppes inglise keele nädal

10.02.2018
5.-9. veebruaril toimunud traditsioonilise inglise keele nädala raames viidi läbi erinevaid võistlusi ja sündmusi. Võistlustega tehti algust juba paar nädalat varem. Jaanuaris toimus gümnaasiumi ingliskeelse kõnevõistluse eelvoor ja põhikooli inglise keelne kõnevõistlus. 5.02 näitasid 5.-12. klasside õpilased oma õigekirjaoskust võistlusel SPELLING , 6.02 osalesid kultuurihuvilised inglise keele ainevõistluse British Culture koolivoorus, 7.02 toimunud kõnevõistluse PUBLIC SPEAKING finaalis esinesid eelvooru põhjal valitud 6 tublimat inglise keeles kõnelejat 5-minutilise ettevalmistatud ning 3-minutilise improkõnega saalitäie publiku ees.
 
Põnevaks vahelduseks Kotzebue õpilastele olid 12.d inglise keele tunnid põhikooli II astmele. 4. klasside tunni teemaks oli London, 5. klassidele tutvustati Suurbritanniat ning 6. klassidele võrdlevalt Suurbritanniat ja USA-d. Eriti meeleolukaks osutusid ettekannete põhjal koostatud Kahoodid. Tagasiside 12.d tundidele oli nii õpetajatelt kui õpilastelt väga positiivne. Jätkame sarnaste projektidega ka järgnevatel aastatel.
 
USA saatkonna poliitosakonna esindaja John Spykerman`i loeng gümnasistidele huvi pakkuval teemal „The effect of social media and celebrities on the US government“ tekitas loengu lõppedes sisuka arutelu. Külaline oli vaimustatud rohketest küsimustest ja õpilaste inglise keele oskusest. Temal, nagu nii mõnelgi teisel eelnevatel aastatel inglise keele nädalal esinenud USA saatkonna töötajal, oli raske uskuda, et need õpilased ei ole veetnud aastat mõnes ingliskeelses koolis või lihtsalt elanud välismaal.
 
Inglise keele nädal lõppes 9. veebruari esimeste tundide ajal 11.a klassi meeleoluka inglise keele hommiku etendusega Mederi saalis. Õpilasi juhedasid Kristjan Salum ja Henrik Salum
 
Nädala raames said õpilased tutvuda uuema võõrkeelse õppe- ja ilukirjandusega II korrusel avatud Allecto müügiletis.
 
Inglise keele ainevõistlused ja nädala sündmused valmistasid ette ning viisid läbi inglise keele õpetajad koostöös gümnasistidega. Võõrkeelte õppetool tänab abi eest Katre Lambotit, Kersti Kukke, Ülle Salumäed, Margot Mängelit, GAG IT-d, Tiivi Pikhofi, Kotzebue 4.-6. klasside õpetajaid, 11.a, 11.d ja 12.d õpilasi.
 
Suur koolipoolne tänu ja tunnustus inglise keele nädala peakorraldajale, võõrkeelte õpetooli juhataja Anne Kaljurannale väsimatu töö ja olulise traditsiooni vedamise eest! Samuti täname kõiki meie inglise keele õpetajaid: Merike Volar, Ingrid Maadvere, Henrik salum, Kristjan Salum, Kaja Belials, Kelly Laksberg ja Margit Hallmägi!