Loodusainete õppetool

19.11.2015

EVE TAMMARU / õppetoolijuhataja

inimeseõpetus, suhtlemisõpetus

eve.tammaru@gag.ee

HELINA REINO

bioloogia

helina.reino@gag.ee

   

SIRLE OJA

bioloogia, keemia, loodusõpetus

sirle.oja@gag.ee

MARTIN SAAR

keemia

martin.saar@gag.ee

   

LILIAN KIPPASTO

keemia

lilian.kippasto@gag.ee

KATRIN SOIKA

keemia

katrin.soika@gag.ee

   

TIINA NAISSOO

geograafia, bioloogia, loodusõpetus, terviseõpetus

tiina.naissoo@gag.ee

RAIN VELLERIND

füüsika

rain.vellerind@gag.ee

   

JÜRI KALJURAND

füüsika, tehnoloogiaõpetus

jyri.kaljurand@gag.ee

 

 

 

   

 

Lapsehoolduspuhkusel

VIRGI ROOP / füüsika, matemaatika, loodusõpetus

KATRI MIRSKI / geograafia, loodusõpetus