Kooli tunnustused

02.11.2016

2016

Tallinna Haridusameti konkursi tunnustus "Parim personaliprojekt haridusasutuses 2016" võitja - Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajate professionaalne areng läbi õpilaste kaasamise" (Rahuloluküsitlused, millega 7.-12. klassi õpilased annavad personaalselt tagasisidet igale oma aineõpetajale ja klassijuhale)

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tunnustus "Digitaalselt aktiivne kool" kuldtase

http://hitsa.ee/uudised-1/tunnustuse-digitaalselt-aktiivne-kool-palvis-78-oppeasutust-ule-eesti

Tallinna Haridusameti konkursi tunnustus "Innovaatiline tegu 2016" - "Muna õpetab kana, GAG õpilased õpetajaid koolitamas"

Tallinna Haridusameti konkursi tunnustus "​Muutunud haridusasutus 2016 - Me õpime kõkjal!" - programm "Muusika ja füüsika läbi oreli"

Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2015/2016”

Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXIV sportmängud“ Tallinna arvestus gümnaasiumis I koht

 

2015

Parima kooli tunnustus Õpilasleiutajate riiklikul konkursil

http://novaator.err.ee/v/haridus/87199d39-674d-49f7-84e3-5acc08235362/opilasleiutajate-riiklikul-konkursil-voidutsesid-pepulauaga-jope-ja-tark-toovihik

Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2014/2015”

Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXIII sportmängud“ Tallinna arvestus gümnaasiumis III koht

 

2014

Tallinna Haridusasutuste kvaliteedikonkursi tunnustus "Hästi juhitud kool 2014"

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Auhinnatud-asutused-2014

Tunnustus Tallinna Kesklinnavalituse Kultuuriauhind 2014

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Uudis-Gustav-Adolfi-Gumnaasium-palvis-Tallinna-Kesklinna-Valitsuse-Kultuuriauhinna-2014

Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2013/2014”

Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXII sportmängud“ Tallinna arvestus gümnaasiumis II koht, põhikoolis III koht

Tallinna Haridusameti ülevaatus-konkurssi tunnustus „Tervislik koolipuhvet 2014“

 

2013

Tallinna Haridusameti tunnustus „Hästi juhitud kool 2013“ partnerluse valdkonnas

Tiigrihüppe Sihtasutuse konkurss TiigriTegija 2013 tunnustus „TiigriKool 2013“ nominent

Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2012/2013”

Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXI sportmängud“ Tallinna arvestus gümnaasiumis III koht, põhikoolis IV koht

Tallinna Haridusameti ülevaatus-konkurssi tunnustus „Tervislik koolipuhvet 2013“

 

2012

Tallinna Hardidusameti tunnustus „Parim personaliprojekt haridusasutuses 2012“,  kolleegilt kolleegile koolitussarja „IKT kasutamine õppetöös GAG näitel“ väljatöötamise ja elluviimise eest 

Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2011/2012”

Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXX sportmängud“ Tallinna arvestus gümnaasiumis I koht, põhikoolis III koht

Tallinna Haridusameti ülevaatus-konkurssi tunnustus „Tervislik koolipuhvet 2012“