Kooli missioon ja visioon

24.09.2014

GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI MISSIOON

 

Gustav Adolfi Gümnaasium on ainulaadse keskkonnaga teadmisi, oskusi, vaimseid ja püsivaid väärtusi austav ajalooline kool, kelle missioon on õpilase arengu toetamine väärikaks inimeseks saamisel.

 

GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUMI VISIOON

 

Gustav Adolfi Gümnaasium on Eesti vanim ja Euroopa üks vanemaid järjepidevalt tegutsevaid haridusasutusi, mille unikaalsus seisneb kooli vaimsuses ja püsivates väärtustes. Kooli kogukond tunnetab ajaloolises koolis valitsevat erilist õhkkonda. Akadeemilisust ja väljakujunenud traditsioone tasakaalustavad innovaatilisus ja avatus uutele ideedele, mis tuleneb kiirest tehnoloogia arengust ja selle mõjust uuele põlvkonnale. Gustav Adolfi Gümnaasium on avatud mitmekülgseks koostööks ning on eestvedajaks haridusuuendustes ja -innovatsioonis.

Kool lähtub isamaalisest kasvatusest ning väärtustab igaühe panust kogukonna hüvanguks tehtavasse töösse. Koolis on hea vaimne õpi- ja töökeskkond, kus kõigil on turvaline olla ning soodne pinnas õnnelikuks olemiseks. Gustav Adolfi Gümnaasium on reaal- ja humanitaarõppesuundadega kool, mis annab õpilastele mitmekülgseid ainealaseid teadmisi, pakkudes tasemepõhist ja vabadest valikutest lähtuvat arengut ning laialdasi eneseteostusvõimalusi nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Gustav Adolfi Gümnaasium annab konkurentsivõimelise, Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud gümnaasiumihariduse ning kõrgel tasemel võõrkeeleoskuse.

Valinud haridustee Gustav Adolfi Gümnaasiumis, on õpilased kõrge õpimotivatsiooniga ning lähtunud oma huvidest ja võimetest.

Mitmest Tallinna vanalinnas asuvast ajaloolisest hoonest koosnev Gustav Adolfi Gümnaasiumi hariduskvartal ajaloomuuseumi ja Mederi kontserdisaaliga kannab linnaruumis edasi eesti rahva haridus- ja kultuurilugu. GAG orelid on leidnud väärilise koha Tallinna kultuurielus ja kontserdimaastikul.