Huvitegevus

01.09.2018
Sündmuste kalender Huvialaringid Bändiruum

 

Kool on haridusasutus, kuid lisaks on ta ühe noore inimese väärtushinnangute aktiivsemaid kujundajaid. Huvitegevus võimaldab koolil läheneda igale õpilasele personaalselt ja leida üles just see, milles keegi andekas on. Meie usume, et läbi aktiivse isetegemise toimub noore inimese eneseleidmine ja kultuuri konteksti paigutumine.

Tugevdamaks hädavajalikku kokkukuuluvustunnet, pakub huvitegevus suurepärast võimalust meeskonnatööks õpilaste, õpetajate, vilistlaste kui lapsevanemate ühise tegutsemise kaudu kas perespordipäevadel, kontsertidel või aktustel.

Gustav Adolfi Gümnaasiumi muudavad selgelt äratuntavaks kooli pikaaegsed traditsioonid, mille säilitamisele ja edasiarendamisele oma õpilasi suuname. Kaasaegse lähenemisega huvitegevus meie koolis on tolerantne, uudishimu tekitav, valikuvabadust ja võimalusi loov. 

Akadeemiline töö ja huvitegevus peavad toimima käsikäes ja teineteist täiendama, sest see tagab õppeasutuse mitmetahulisuse ja omanäolisuse ning muudab selles veedetud aja kõigile siinviibijaile kvaliteetseks.