Gustav Adolfi Sihtasutuse preemia pälvis õpetaja Anu Kell

06.03.2015

Gustav Adolfi Sihtasutuse preemia pälvis õpetaja Anu Kell

Õpetaja Anu Kell töötab Gustav Adolfi Gümnaasiumis 2006. aastast alates eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning aastast 2012 lisaks ka humanitaarainete õppetooli juhatajana. Anu Kell on silmapaistev õpetaja, kelle töö on kõrgelt hinnatud kooli juhtkonna, kaaskolleegide, õpilaste ja vanemate poolt. Ka Anu Kella klassijuhatajatöö on silmapaistev. Empaatilise inimesena mõistab ta õpilaste probleeme ja oskab pakkuda õpilastele ja peredele koolipoolset tuge ning mõistmist. Oluliselt hea omadus on Anu Kella puhul ka kolleegide märkamine ja nende toetamine nii nende professionaalses arengus, kui ka inimlikul tasandil. Anu Kell märkab ja hoolib. Teda huvitab süviti kooli- ja hariduselus ning pedagoogikas toimuv. Tema arvamusel on kaalu nii õpilaste, kui ka kolleegide seas. Anu Kell on suunanäitaja ning oma põhjalikkuse ja nõudlikkusega, mis on ometi peenetundeliselt ja meeldivalt väljenduv, kaasab ta korraga suurt sihtrühma noori ennast innukalt arendama, huvituma maailmas toimuvast ning jääma samas väärikaks ja empaatiavõimeliseks kodanikuks.

Anu Kell osaleb aktiivselt kooli arendustegevuses, õppekava väljatöötamises, humanitaarainete õppetooli juhtimises ja jagab parimat praktikat kolleegidele üle Vabariigi. Humanitaarainete õppetooli juhina on Anu Kell õpetajaid kaasav, otsustus- ja algatusvõimeline ning valdab oskust oma õppetooli tööd mõtestada, tegevusi analüüsida ja planeerida.

Õpetaja Anu Kell pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumilt 2013. aastal tunnustuse Aasta õpetaja.

Sihtasutuse preemia andis Anule 23. veebruaril EV aastapäevale pühendatud väliaktusel üle Gustav Adolfi Sihtasutuse nõukogu esimees Marti Hääl.

Palju õnne!